AdWords to teraz Google Ads. Nowa nazwa oddaje pełny zakres usług reklamowych, jakie oferujemy m.in. w wyszukiwarce, sieci reklamowej i YouTube.. Więcej informacji

Obecnie 159 forumowiczów jest online
Obecnie 159 forumowiczów jest online
Dla pytań związanych z funkcjami remarketingu, strategii stawek, Edytor AdWords i skryptów Google Ads.
Poprowadź mnie
star_border
Odpowiedz

Skrypt wysyłający informacje o odrzucony reklamach MCK

[ Edytowane ]
Nowicjusz ✭

Hej, znalazłem gotowy skrypt którego zadaniem jest wysyłanie wiadomości sms oraz mailowe o odrzuconych reklamach. Skrypt w momencie kiedy wrzucam go na konkretne konto adwords działa jednak wygodniej dla mnie zamiast implementować go na każdym koncie byłoby wrzucenie go na swoje konto MCK i wybranie konkretnych kont po identyfikatorach gdzie skrypt ma się wykonywać. Po mojej edycji kodu skrypt wyrzuca komunikat "Brak danych wyjściowych rejestratora". Dopisany prze zemnie fragment kodu to: 

var accountSelector = MccApp.accounts()
  .withIds(['111-111-1111','222-222-2222']);
  var accountIterator = accountSelector.get(); 
 
 // Iterate through the list of accounts
 while (accountIterator.hasNext()) {
 var account = accountIterator.next();

Link do oryginalnego skryptu to:

https://gist.github.com/derekmartinla/75decfcd2da85dbfeb6a

 

Natomiast całość mojego kodu to:

/***************************************************************************************
* AdWords Account Audit -- Check Ads for disapprovals -- text if there are open issues 
* Version 1.0
* Created By: Derek Martin
* DerekMartinLA.com
****************************************************************************************/

// This script was heavily inspired by Russell Savage so all credit where its due!
// Sign up at Twilio.com and get an API key (sid) and Auth code and place here 
// Url: https://www.twilio.com/
var sid = "ACXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; // looks like this:
var auth = "2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
var to_number = "666666666"; // put your phone number here
var from_number = "+48777777777"; // this is the phone number given to you by Twilio
var email_address = "przykladowy@gmail.com"; // put the email you want to send to here 

function main() {
  var accountSelector = MccApp.accounts()
  .withIds(['111-111-1111','222-222-2222']);
  var accountIterator = accountSelector.get(); 
 
 // Iterate through the list of accounts
 while (accountIterator.hasNext()) {
 var account = accountIterator.next();
 
  var campIter = AdWordsApp.campaigns().withCondition('Status = ENABLED').get();
	var disapprovedList = [];

  while (campIter.hasNext()) {
     var camp = campIter.next();
     adsIter = camp.ads().withCondition('Status = ENABLED').withCondition('ApprovalStatus = DISAPPROVED').get();
    
    info('Checking ' + camp.getName());
    numDisapproved = adsIter.totalNumEntities();
   
    if (numDisapproved > 0) { // there are disapproved ads
    
     while (adsIter.hasNext()) {
			var ad = adsIter.next();
		  
		  warn('Ad ' + ad.getId() + ' : Headline : ' + ad.getHeadline() + ' is currently DISAPPROVED.');
      disapproved = new disapprovedAd(camp.getName(), ad.getAdGroup().getName(), ad.getHeadline(), ad.getDescription1(),   ad.getDescription2(), ad.getDisplayUrl(), ad.getDestinationUrl(), ad.getDisapprovalReasons()); 
     // info(camp.getName() + ' ' + ad.getAdGroup().getName() + ' ' + ad.getHeadline() + ' ' + ad.getDescription1() + ' ' + ad.getDescription2() + ' ' + ad.getDisapprovalReasons());
      disapprovedList.push(disapproved);
    
    } // dont do anything if disapproved ads are zero 
	    // info('hitting the else statement');
	    
        // ads are collected, text message
   
   // prepare spreadsheet and email and then text msg 
		
   info('Zebrano wszystkie odrzucone reklamy, oczekuj na email z wynikami raportu.');
   
   var fileUrl = createSpreadsheet(disapprovedList);
   info(' ');
   info('Lub możesz to znaleźć tu: ' + fileUrl); 
   var clientName = AdWordsApp.currentAccount().getName().split("-");
   sendAnEmail(clientName[0], disapprovedList.toString(), fileUrl);
		
   // The third parameter is what you want the text or voice message to say

   var client = new Twilio(sid,auth);
   var clientName = AdWordsApp.currentAccount().getName().split();
   var warningMsg = 'ALERT: ' + clientName[0] + ' has ' + numDisapproved + ' odrzucone reklamy w kampanii: ' + camp.getName() + '\n' + '\n';
   warningMsg += 'Kliknij tutaj: ' + fileUrl + ' żeby zobaczyć liste odrzuconych reklam.';
   client.sendMessage(to_number,from_number,warningMsg); 
     
	 } // end of campaign iteration
	}
 

function createSpreadsheet(results) {
 var newSS = SpreadsheetApp.create('Alert - odrzucone reklamy', results.length, 26);
 
 var sheet = newSS.getActiveSheet();
 var resultList = results;
 
 var columnNames = ["Campaign", "Ad Group","Headline", "Description1","Description2","Display URL","Destination URL","Disapproval Reason"];
 
 var headersRange = sheet.getRange(1, 1, 1, columnNames.length);

 headersRange.setValues([columnNames]);

 var i = 0;
 
 for each (headline in resultList) {
   
   var campaign, adgroup, headline, description1, description2, displayUrl, destinationUrl, disapprovalReasons;
   
   campaign = resultList[i].campaign;
   adgroup = resultList[i].adgroup;
   headline = resultList[i].headline;
   description1 = resultList[i].d1;
   description2 = resultList[i].d2;
   displayUrl = resultList[i].displayUrl;
   destinationUrl = resultList[i].destinationUrl;
   disapprovalReasons = resultList[i].disapprovalReasons;
   
  sheet.appendRow([campaign, adgroup, headline, description1, description2, displayUrl, destinationUrl, disapprovalReasons]);
  
  // Sets the first column to a width which fits the text
  sheet.setColumnWidth(1, 300);
  sheet.setColumnWidth(2, 300);
  sheet.setColumnWidth(3, 300);
  sheet.setColumnWidth(4, 300);
  sheet.setColumnWidth(5, 300);
  sheet.setColumnWidth(6, 300);
  sheet.setColumnWidth(7, 300);
  sheet.setColumnWidth(8, 300);
  
  i++;
 }
 
 return newSS.getUrl();
 
}

function sendAnEmail (clientName, results, fileUrl) {
 
 var data = Utilities.parseCsv(results, '\t');
 var clientName = AdWordsApp.currentAccount().getName().split();
 var today = new Date();
 today = today.getMonth() + today.getDate() + today.getFullYear();
 
 var filename = clientName[0] + 'disapproved-ads' + today;
 
 // Send an email with Search list attachment
  var blob = Utilities.newBlob(results, 'text/html', '');
  
 MailApp.sendEmail(email_address, clientName + ' Alert - odrzucone reklamy ', 'Lista odrzuconych reklam możesz znaleźć w linku znajdującym sie w wiadomości:' + fileUrl, {
   name: ' Alert - odrzucone reklamy'
 });
 
}


function disapprovedAd(campaign, adgroup, headline, d1, d2, displayUrl, destinationURL, reason) {
 this.campaign = campaign;
 this.adgroup = adgroup;
 this.headline = headline;
 this.d1 = d1;
 this.d2 = d2;
 this.displayUrl = displayUrl;
 this.destinationUrl = destinationURL;
 this.reason = reason;
 
}

// HELPER FUNCTIONS

function warn(msg) {
 Logger.log('WARNING: '+msg);
}
 
function info(msg) {
 Logger.log(msg);
}
}
}
// TWILIO ACCESS
function Twilio(e,t){function n(e){return{Authorization:"Basic "+Utilities.base64Encode(e.ACCOUNT_SID+":"+e.AUTH_TOKEN)}}this.ACCOUNT_SID=e;this.AUTH_TOKEN=t;this.MESSAGES_ENDPOINT="https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/"+this.ACCOUNT_SID+"/Messages.json";this.CALLS_ENDPOINT="https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/"+this.ACCOUNT_SID+"/Calls.json";this.sendMessage=function(e,t,r){var i={method:"POST",payload:{To:e,From:t,Body:r},headers:n(this)};var s=UrlFetchApp.fetch(this.MESSAGES_ENDPOINT,i).getContentText();return JSON.parse(s)["sid"]};this.makeCall=function(e,t,r){var i="http://proj.rjsavage.com/savageautomation/twilio_script/dynamicSay.php?alert="+encodeURIComponent(r);var s={method:"POST",payload:{To:e,From:t,Url:i},headers:n(this)};var o=UrlFetchApp.fetch(this.CALLS_ENDPOINT,s).getContentText();return JSON.parse(o)["sid"]}}
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE

Zaakceptowane rozwiązania
Zaakceptowane rozwiązanie.
Rozwiązanie
Zaakceptowane przez autora tematu: Mateusz O
czerwiec

Dot.: Skrypt wysyłający informacje o odrzucony reklamach MCK

Wszechwiedzący ✭

Hej @Mateusz O,

 

Dzieje się tak bo nie wybrałeś żadnego konta.

 

Dodaj tę linijkę i powinno ruszyć.

 

Capture.JPG

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”

Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście

Skrypt wysyłający informacje o odrzucony reklamach MCK

Wszechwiedzący ✭

Cześć Mateusz,

 

Dzisiaj już nie zdążę, ale postaram się znaleźć przyczynę w poniedziałek.

Dam znać.

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”
Zaakceptowane rozwiązanie.
Rozwiązanie
Zaakceptowane przez autora tematu: Mateusz O
czerwiec

Dot.: Skrypt wysyłający informacje o odrzucony reklamach MCK

Wszechwiedzący ✭

Hej @Mateusz O,

 

Dzieje się tak bo nie wybrałeś żadnego konta.

 

Dodaj tę linijkę i powinno ruszyć.

 

Capture.JPG

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”

Skrypt wysyłający informacje o odrzucony reklamach MCK

Nowicjusz ✭

Dziękuje za pomoc, działa Emotikon: Szczęśliwy

Skrypt wysyłający informacje o odrzucony reklamach MCK

Wszechwiedzący ✭

Nie ma sprawy :-)

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”