AdWords to teraz Google Ads. Nowa nazwa oddaje pełny zakres usług reklamowych, jakie oferujemy m.in. w wyszukiwarce, sieci reklamowej i YouTube.. Więcej informacji

Obecnie 148 forumowiczów jest online
Obecnie 148 forumowiczów jest online
Dla pytań związanych z funkcjami remarketingu, strategii stawek, Edytor AdWords i skryptów Google Ads.
Poprowadź mnie
star_border
Odpowiedz

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Nowicjusz ✭

Korzystam ze skryptu umożliwiającego zapisanie podstawowych danych konta adwords (odsłony, kliknięcia, konwersje, ceny, wartość konwersju) w postaci mapy cieplnej. Skrypt jest świetny i bardzo pomaga w opracowaniu harmonogramu reklam.

Mam z nim jednak pewien problem - dane wynikowe pobrane dla ceny są błędne i niestety nie potrafię sam tego poprawić.

Gdyby ktoś mądrzejszy ode mnie był w stanie spojrzeć i zasugerować rozwiązanie byłbym niezwykle wdzięczny.

Z góry bardzo dziękuję.

Poniżej wklejam kod:

/**
*
* Heat Map Creation Tool - with Devices
*
* This script calculates the smoothed average performance of each hour of each day
* of the week, and outputs this into a heat map and graph in a Google Sheet. This
* can be done for all data and for device data. It also suggests ad schedules and
* device bid adjustments based on conversion rates.
*
* Version: 2.0
* Google AdWords Script maintained on brainlabsdigital.com
*
**/


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Options 

var spreadsheetUrl = "https://docs.google.com/YOUR-SPREADSHEET-URL-HERE";
// The URL of the Google Doc the results will be put into.
// Copy the template at https://docs.google.com/spreadsheets/d/19OsCHG5JE_TqHHCZK1HNXyHizrJZ0_iT6dpqUOzvRB4/edit#gid=1022438191
// so you have the correct formatting and charts set up.

var dateRanges = ["2016-09-01,2016-10-31"];
// The start and end date of the date range for your data
// You can have multiple ranges, eg ["2016-06-01,2016-07-31","2016-09-01,2016-10-31"]
// would get data from June, July, September and October 2015.
// Format for each range is "yyyy-mm-dd,yyyy-mm-dd" (where the first date is the
// start of the range and the second is the end).

var ignoreDates = [];
// List any single days that are within your date range but whose data you do not
// want to use in calculations, for instance if they had atypical performance or
// there were technical issues with your site.
// eg ["2016-02-14","2016-03-27"] would mean data from Valentine's Day and Easter
// 2016 would be ignored.
// Format for each day is "yyyy-mm-dd"
// Leave as [] if unwanted.

var fields = ["Impressions", "Clicks", "Conversions"];
// Make heat maps of these fields.
// Allowed values: "Impressions", "Clicks", "Cost", "Conversions",
// "ConversionValue"

var calculatedFields = ["Clicks/Impressions","Conversions/Clicks"];
// Make heat maps of a stat calculated by dividing one field by another. 
// For example "Clicks/Impressions" will give the average clicks divided by the
// average impressions (ie the CTR).
// Allowed fields: "Impressions", "Clicks", "Cost", "Conversions",
// "ConversionValue"

var devices = ["Mobile"];
// Make heat maps and bid modifier suggestions for these devices
// Allowed fields: "Mobile", "Tablet", "Desktop"

var suggestAdSchedules = true;
// If true, the script will suggest hourly ad schedules, based on conversion rate.

var suggestDeviceBidModifiers = true;
// If true, the script will suggest bid modifiers for the devices specified above,
// based on the devices' conversion rates.

var baseDeviceModifiersOnBiddingMultiplier = true;
// If true, then the device bid modifiers given will be adjusted to take into
// account the suggested ad schedules.
// For example suppose that at a certain hour device bids should be increased by
// 30%, and the suggested ad schedule for that hour is 10%.
// If this is false, the the device modifier will be given as 30%.
// If this is true, then the device modifier will be given as 18%, because when
// this and the 10% ad schedules are applied this increases the bid by 30%.

var campaignNameDoesNotContain = [];
// Use this if you want to exclude some campaigns.
// For example ["Display"] would ignore any campaigns with 'Display' in the name,
// while ["Display","Competitors"] would ignore any campaigns with 'display' or
// 'competitors' in the name. Case insensitive.
// Leave as [] to not exclude any campaigns.

var campaignNameContains = [];
// Use this if you only want to look at some campaigns.
// For example ["Brand"] would only look at campaigns with 'Brand' in the name,
// while ["Brand","Generic"] would only look at campaigns with 'brand' or 'generic'
// in the name. Case insensitive.
// Leave as [] to include all campaigns.

var ignorePausedCampaigns = true;
// Set this to true to only look at currently active campaigns.
// Set to false to include campaigns that had impressions but are currently paused.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Advanced settings.

var smoothingWindow = [-2,  -1,  0,  1,  2  ];
var smoothingWeight = [0.25, 0.75, 1,  0.75, 0.25];
// The weights used for smoothing.
// The smoothingWindow gives the relative hour (eg 0 means the current hour,
// -2 means 2 hours before the current hour) and the smoothingWeight gives the
// weighting for that hour.

var minBidMultiplierSuggestion = -0.35;
var maxBidMultiplierSuggestion = 0.35;
// The minimum and maximum for the suggested bidding multipliers.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function main() {
 
 // Check the spreadsheet works.
 var spreadsheet = checkSpreadsheet(spreadsheetUrl, "the spreadsheet");
 
 
 // Check the field names are correct, and get a list with the correct capitalisation
 var allowedFields = ["Conversions", "ConversionValue", "Impressions", "Clicks", "Cost"];
 var fieldsToCheck = [];
 for (var i=0; i<calculatedFields.length; i++) {
  if (calculatedFields[i].indexOf("/") === -1) {
   throw "Calculated Field " + calculatedFields[i] + " does not contain '/'";
  }
  var components = calculatedFields[i].split("/");
  fieldsToCheck = fieldsToCheck.concat(components);
  calculatedFields[i] = checkFieldNames(allowedFields, components, "calculatedFields", false);
 }
 var fieldsToCheck = fieldsToCheck.concat(fields);
 if (suggestAdSchedules || suggestDeviceBidModifiers) {
  var fieldsToCheck = fieldsToCheck.concat(["Clicks", "Conversions"]);
 }
 var allFields = checkFieldNames(allowedFields, fieldsToCheck, "fields", true);
 
 
 
 // Check there are date ranges and fields
 // - otherwise there'd be no data to put into heat maps
 if (dateRanges.length == 0) {
  throw "No date ranges given.";
 }
 if (allFields.length == 0) {
  throw "No fields were specified.";
 }
 
 
 // Check the device names are correct, and make WHERE statements for them
 var allowedDevices = ["Mobile", "Tablet", "Desktop"];
 devices = checkFieldNames(allowedDevices, devices, "devices", true);
 var whereStatements = [""]; // The blank one is for all devices
 for (var i=0; i<devices.length; i++) {
  if (devices[i] == "Mobile") {
   whereStatements.push("AND Device = HIGH_END_MOBILE ");
  } else {
    whereStatements.push("AND Device = " + devices[i].toUpperCase() + " ");
  }
 }
 
 var dayNames = ["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"];
 var dailyData = {}
 var numberDays = {};
 var smoothedData = {};
 
 var fieldsIncDevice = allFields.slice();
 for (var i=0; i<devices.length; i++) {
  fieldsIncDevice = fieldsIncDevice.concat(allFields.map(function (a) {return devices[i] + a;}));
 }
 
 
 // Initialise data
 for (var d=0; d<dayNames.length; d++) {
  smoothedData[dayNames[d]] = {};
  numberDays[dayNames[d]] = 0;
  smoothedData[dayNames[d]] = {};
  
  for (var h=0; h<24; h++) {
   smoothedData[dayNames[d]][h+""] = {};
   for (var f=0; f<fieldsIncDevice.length; f++) {
    smoothedData[dayNames[d]][h+""][fieldsIncDevice[f]] = 0;
   }
  }
  
 }
 
 
 // Get all the campaign IDs (based on campaignNameDoesNotContain, campaignNameContains
 // and ignorePausedCampaigns options).
 var campaignIds = getCampaignIds();
 
 
 // Construct the reports
 for (var d=0; d<dateRanges.length; d++) {
  for (var i=0; i<whereStatements.length; i++) {
   
   if (i == 0) {
    var fieldNames = allFields;
   } else {
    var fieldNames = allFields.map(function (a) {return devices[i-1] + a;});
   }
   
   var report = AdWordsApp.report("SELECT DayOfWeek, Date, HourOfDay, " + allFields.join(", ") + " " +
    "FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT " +
     "WHERE CampaignId IN [" + campaignIds.join(",") + "] " +
      whereStatements[i] +
       "DURING " + dateRanges[d].replace(/-/g,"")
       );
   
   var rows = report.rows();
   while (rows.hasNext()) {
    var row = rows.next();
    if (ignoreDates.indexOf(row["Date"]) > -1) {
     continue;
    }
    if (dailyData[row["Date"]] == undefined) {
     dailyData[row["Date"]] = {};
     dailyData[row["Date"]]["Day"] = row["DayOfWeek"];
     for (var h=0; h<24; h++) {
      dailyData[row["Date"]][h+""] = {};
      for (var f=0; f<fieldsIncDevice.length; f++) {
       dailyData[row["Date"]][h+""][fieldsIncDevice[f]] = 0;
      }
     }
    }
    
    for (var f=0; f<allFields.length; f++) {
     dailyData[row["Date"]][row["HourOfDay"]][fieldNames[f]] += parseInt(row[allFields[f]].replace(/,/g,""),10);
    }
   } // end while
   
  }// end for whereStatements
 }// end for dateRanges
 
 
 // Daily data is smoothed and totalled for each day of week
 for (var date in dailyData) {
  var day = dailyData[date]["Day"];
  numberDays[day]++;
  
  var dateBits = date.split("-");
  var yesterday = new Date(dateBits[0],parseInt(dateBits[1],10)-1,parseInt(dateBits[2],10)-1);
  var tomorrow = new Date(dateBits[0],parseInt(dateBits[1],10)-1,parseInt(dateBits[2],10)+1);
  yesterday = Utilities.formatDate(yesterday, "UTC", "yyyy-MM-dd");
  tomorrow = Utilities.formatDate(tomorrow, "UTC", "yyyy-MM-dd");
  
  for (var h=0; h<24; h++) {
   for (var f=0; f<fieldsIncDevice.length; f++) {
    var totalWeight = 0;
    var smoothedTotal = 0;
    
    for (var w=0; w<smoothingWindow.length; w++) {
     if (h + smoothingWindow[w] < 0) {
      if (dailyData[yesterday] != undefined) {
       totalWeight += smoothingWeight[w];
       smoothedTotal += smoothingWeight[w] * dailyData[yesterday][(h + smoothingWindow[w] + 24)][fieldsIncDevice[f]];
      }
     } else if (h + smoothingWindow[w] > 23) {
      if (dailyData[tomorrow] != undefined) {
       totalWeight += smoothingWeight[w];
       smoothedTotal += smoothingWeight[w] * dailyData[tomorrow][(h + smoothingWindow[w] - 24)][fieldsIncDevice[f]];
      }
     } else {
      totalWeight += smoothingWeight[w];
      smoothedTotal += smoothingWeight[w] * dailyData[date][(h + smoothingWindow[w])][fieldsIncDevice[f]];
     }
    }
    if (totalWeight != 0) {
     smoothedData[day][h][fieldsIncDevice[f]] += smoothedTotal / totalWeight;
    }
   }
  }
 } // end for dailyData
 Logger.log("Collected daily data.");
 
 
 // Calculate the averages from the smoothed data
 var hourlyAvg = {};
 var totalConversions = 0;
 var totalClicks = 0;
 var deviceClicks = {};
 var deviceConversions = {};
 for (var i=0; i<devices.length; i++) {
  deviceClicks[devices[i]] = 0;
  deviceConversions[devices[i]] = 0;
 }
 
 for (var d=0; d<dayNames.length; d++) {
  hourlyAvg[dayNames[d]] = {};
  for (var h=0; h<24; h++) {
   hourlyAvg[dayNames[d]][h+""] = {}
   
   if (numberDays[dayNames[d]] == 0) {
    for (var f=0; f<fieldsIncDevice.length; f++) {
     hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][fieldsIncDevice[f]] = "-";
    }
    continue;
   }
   
   for (var f=0; f<fieldsIncDevice.length; f++) {
    hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][fieldsIncDevice[f]] = smoothedData[dayNames[d]][h+""][fieldsIncDevice[f]]/numberDays[dayNames[d]];
   }
   
   for (var c=0; c<calculatedFields.length; c++) {
    
    var multiplier = smoothedData[dayNames[d]][h+""][calculatedFields[c][0]];
    var divisor = smoothedData[dayNames[d]][h+""][calculatedFields[c][1]];
    
    if (divisor == 0 || divisor == "-" || multiplier == "-") {
     hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][calculatedFields[c].join("/")] = "-";
    } else {
     hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][calculatedFields[c].join("/")] = multiplier / divisor;
    }
    
    for (var i=0; i<devices.length; i++) {
     var multiplier = smoothedData[dayNames[d]][h+""][devices[i]+calculatedFields[c][0]];
     var divisor = smoothedData[dayNames[d]][h+""][devices[i]+calculatedFields[c][1]];
     
     if (divisor == 0 || divisor == "-" || multiplier == "-") {
      hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][devices[i]+calculatedFields[c].join("/")] = "-";
     } else {
      hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][devices[i]+calculatedFields[c].join("/")] = multiplier / divisor;
     }
     
    }
   }
   
   // Add up the clicks and conversions, for generating the suggested ad schedules
   if (suggestAdSchedules || suggestDeviceBidModifiers) {
    totalConversions += smoothedData[dayNames[d]][h+""]["Conversions"];
    totalClicks += smoothedData[dayNames[d]][h+""]["Clicks"];
    if (suggestDeviceBidModifiers) {
     for (var i=0; i<devices.length; i++) {
      deviceClicks[devices[i]] += smoothedData[dayNames[d]][h+""][devices[i]+"Clicks"];
      deviceConversions[devices[i]] += smoothedData[dayNames[d]][h+""][devices[i]+"Conversions"];
     }
    }
   }
   
  }
 }
 
 
 // Calculate suggested ad schedules based on the average conversion rate
 if (suggestAdSchedules || suggestDeviceBidModifiers) {
  if (totalClicks == 0) {
   var meanConvRate = 0;
  } else {
   var meanConvRate = totalConversions / totalClicks;
  }
    
  for (var d=0; d<dayNames.length; d++) {
   for (var h=0; h<24; h++) {
    if (meanConvRate == 0 || smoothedData[dayNames[d]][h+""]["Clicks"] == 0) {
     hourlyAvg[dayNames[d]][h+""]["AdSchedules"] = "-";
    } else {
     var convRate = smoothedData[dayNames[d]][h+""]["Conversions"] / smoothedData[dayNames[d]][h+""]["Clicks"];
     
     // The suggested multiplier is generated from the mean.
     // It is dampened by taking the square root.
     var multiplier = Math.sqrt(convRate/meanConvRate)-1;
     
     if (multiplier > maxBidMultiplierSuggestion) {
      multiplier = maxBidMultiplierSuggestion;
     } else if (multiplier < minBidMultiplierSuggestion) {
      multiplier = minBidMultiplierSuggestion;
     } 
     hourlyAvg[dayNames[d]][h+""]["AdSchedules"] = multiplier;
    }
    
   }
  }
  
  // Device level bid modifiers
  if (suggestDeviceBidModifiers) {
   var deviceConvRate = {};
   for (var i=0; i<devices.length; i++) {
    if (deviceClicks[devices[i]] == 0) {
     deviceConvRate[devices[i]] = 0;
    } else {
     deviceConvRate[devices[i]] = deviceConversions[devices[i]] / deviceClicks[devices[i]];
    }
   }
   
   for (var d=0; d<dayNames.length; d++) {
    for (var i=0; i<devices.length; i++) {
     for (var h=0; h<24; h++) {
      if (hourlyAvg[dayNames[d]][h+""]["AdSchedules"] == "-" || deviceConvRate[i] == 0 || smoothedData[dayNames[d]][h+""][devices[i] + "Clicks"] == 0) {
       hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][devices[i] + "BidModifiers"] = "-";
      } else {
       var convRate = smoothedData[dayNames[d]][h+""][devices[i] + "Conversions"] / smoothedData[dayNames[d]][h+""][devices[i] + "Clicks"];
       
       // We calculate the multiplier we want to end up with
       var endMultiplier = Math.sqrt(convRate/deviceConvRate[devices[i]])-1;
       
       if (baseDeviceModifiersOnBiddingMultiplier) {
        // The bid modifier is calculated so that if the bidding multiplier is set up as an
        // ad schedule, this is the correct device bid modifier to get the desired multiplier
        var modifier = ((1+endMultiplier)/(1+hourlyAvg[dayNames[d]][h+""]["AdSchedules"])) - 1;
       } else {
        var modifier = endMultiplier;
       }
       
       if (modifier > maxBidMultiplierSuggestion) {
        modifier = maxBidMultiplierSuggestion;
       } else if (modifier < minBidMultiplierSuggestion) {
        modifier = minBidMultiplierSuggestion;
       }
       hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][devices[i] + "BidModifiers"] = modifier;
      }
     } 
    }
   }
  }
  
 } // end if suggestAdSchedules or suggestDeviceBidModifiers
 Logger.log("Averaged and smoothed data.");
 
 
 // Make the heat maps on the spreadsheet
 var sheet0 = spreadsheet.getSheets()[0];
 var calculatedFieldNames = calculatedFields.map(function (arr){return arr.join("/")});
 var baseFields = checkFieldNames(allowedFields, fields, "", true).concat(calculatedFieldNames);
 var allFieldNames = baseFields.slice();
 for (var i=0; i<devices.length; i++) {
  allFieldNames = allFieldNames.concat(baseFields.map(function (a) {return devices[i] + a;}));
 }
 if (suggestAdSchedules) {
  allFieldNames.push("AdSchedules");
 }
 if (suggestDeviceBidModifiers) {
  for (var i=0; i<devices.length; i++) {
   allFieldNames.push(devices[i] + "BidModifiers");
  }
 }
 
 if (sheet0.getName() == "Template") {
  sheet0.setName(allFieldNames[0].replace(/[A-Z\/]/g, function (x){return " " + x;}).trim());
 }
 
 for (var f=0; f<allFieldNames.length; f++) {
  var fieldName = allFieldNames[f].replace(/[A-Z\/]/g, function (x){return " " + x;}).trim();
  var sheet = spreadsheet.getSheetByName(fieldName);
  if (sheet == null) {
   sheet = sheet0.copyTo(spreadsheet);
   sheet.setName(fieldName);
  }
  sheet.getRange(1, 1).setValue(fieldName);
  
  //Post the heat map data
  var sheetData = [];
  sheetData.push([""].concat(dayNames)); // The header
  var totalValue = 0;
  for (var h=0; h<24; h++) {
   var rowData = [h];
   for (var d=0; d<dayNames.length; d++) {
    if (hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][allFieldNames[f]] == undefined) {
     rowData.push("-");
    } else {
     rowData.push(hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][allFieldNames[f]]);
    }
    totalValue += hourlyAvg[dayNames[d]][h+""][allFieldNames[f]];
   }
   sheetData.push(rowData);
  }
  sheet.getRange(3, 1, sheetData.length, sheetData[0].length).setValues(sheetData);
  
  // Work out which format to use and format the numbers in the heat map
  var averageValue = totalValue / (24*7);
  if (averageValue < 50) {
   var format = "#,##0.0";
  } else {
   var format = "#,###,##0";
  }
  if (allFieldNames[f].indexOf("/") > -1) {
   var components = allFieldNames[f].split("/");
   var multiplierIsMoney = (components[0] == "Cost" || components[0] == "ConversionValue");
   var divisorIsMoney = (components[1] == "Cost" || components[1] == "ConversionValue");
   if ((!multiplierIsMoney && !divisorIsMoney) || (multiplierIsMoney && divisorIsMoney)) {
    // If neither component is monetary, or both components are, then the result is a percentage
    format = "#,##0.00%";
   }
  }
  if (allFieldNames[f] == "AdSchedules" || allFieldNames[f].substr(-12) == "BidModifiers") {
   format = "#,##0.00%";
  }
  sheet.getRange(4, 2, sheetData.length, sheetData[0].length).setNumberFormat(format);
  
  // Update the chart title
  var charts = sheet.getCharts();
  if (sheet.getCharts().length === 0) {
   Logger.log("Warning: chart missing from the " + fieldName + " sheet."); 
  } else {
   var chart = charts[0];
   chart = chart.modify().setOption('title', fieldName).build();
   sheet.updateChart(chart);
  }
 }
 
 Logger.log("Posted data to spreadsheet.");
 Logger.log("Finished.");
}


// Check the spreadsheet URL has been entered, and that it works
function checkSpreadsheet(spreadsheetUrl, spreadsheetName) {
 if (spreadsheetUrl.replace(/[AEIOU]/g,"X") == "https://docs.google.com/YXXR-SPRXXDSHXXT-XRL-HXRX") {
  throw("Problem with " + spreadsheetName + " URL: make sure you've replaced the default with a valid spreadsheet URL.");
 }
 try {
  var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl);
  
  // Checks if you can edit the spreadsheet
  var sheet = spreadsheet.getSheets()[0];
  var sheetName = sheet.getName();
  sheet.setName(sheetName);
  
  return spreadsheet;
 } catch (e) {
  throw("Problem with " + spreadsheetName + " URL: '" + e + "'");
 }
}


// Get the IDs of campaigns which match the given options
function getCampaignIds() {
 var whereStatement = "WHERE ";
 var whereStatementsArray = [];
 var campaignIds = [];
 
 if (ignorePausedCampaigns) {
  whereStatement += "CampaignStatus = ENABLED ";
 } else {
  whereStatement += "CampaignStatus IN ['ENABLED','PAUSED'] ";
 }
 
 for (var i=0; i<campaignNameDoesNotContain.length; i++) {
  whereStatement += "AND CampaignName DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE '" + campaignNameDoesNotContain[i].replace(/"/g,'\\\"') + "' ";
 }
 
 if (campaignNameContains.length == 0) {
  whereStatementsArray = [whereStatement];
 } else {
  for (var i=0; i<campaignNameContains.length; i++) {
   whereStatementsArray.push(whereStatement + 'AND CampaignName CONTAINS_IGNORE_CASE "' + campaignNameContains[i].replace(/"/g,'\\\"') + '" ');
  }
 }
 
 for (var i=0; i<whereStatementsArray.length; i++) {
  var report = AdWordsApp.report(
   "SELECT CampaignId " +
   "FROM  CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT " +
   whereStatementsArray[i] +
   "DURING LAST_30_DAYS");
  
  var rows = report.rows();
  while (rows.hasNext()) {
   var row = rows.next();
   campaignIds.push(row['CampaignId']);
  }
 }
 
 if (campaignIds.length == 0) {
  throw("No campaigns found with the given settings.");
 }
 
 return campaignIds;
}


// Verify that all field names are valid, and return a list of them with the
// correct capitalisation. If deduplicate is true, the list is deduplicated
function checkFieldNames(allowedFields, givenFields, souceName, deduplicate) {
 var allowedFieldsLowerCase = allowedFields.map(function (str){return str.toLowerCase()});
 var wantedFields = [];
 var unrecognisedFields = [];
 for (var i=0; i<givenFields.length; i++) {
  var fieldIndex = allowedFieldsLowerCase.indexOf(givenFields[i].toLowerCase().replace(" ","").trim());
  if(fieldIndex === -1){
   unrecognisedFields.push(givenFields[i]);
  } else if(!deduplicate || wantedFields.indexOf(allowedFields[fieldIndex]) < 0) {
   wantedFields.push(allowedFields[fieldIndex]);
  }
 }
 
 if (unrecognisedFields.length > 0) {
  throw unrecognisedFields.length + " field(s) not recognised in '" + souceName + "': '" + unrecognisedFields.join("', '") + 
   "'. Please choose from '" + allowedFields.join("', '") + "'.";
 }
 
 return wantedFields;
}

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Wszechwiedzący ✭

Cześć,

 

Dane wynikowe dla ceny?

Rozwin trochę proszę.

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Nowicjusz ✭

Przykładowo - za okres tygodnia koszt zgodnie z danymi w panelu powinien wynieść 600 zł, natomiast to co otrzymuje ze skryptu to 200zł.

Wszystkie pozostałe dane są poprawne.

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

[ Edytowane ]
Wszechwiedzący ✭

Koszt to nie cena ;-)

 

Dwa pytania:

1) czy poprzednio skrpyt działał dobrze?

2) zmieniałeś coś w ustawieniach skryptu?

 

 

Spróbuj dać:

var ignorePausedCampaigns = true; na
var ignorePausedCampaigns = false;


 

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Nowicjusz ✭

Emotikon: Szczęśliwy no fakt, koszt to nie cena.. rozpędziłem się.

 

A odpowiadając na pytanie to:

ad1. Skrypt w zakresie kosztu od początku źle u mnie działał

ad2. Poza wygładzaniem wykresów właściwie nie zmieniałem nic

 

Sprawdziłem też te zmiany i niestety bez efektu. Nadal koszt jest mocno zaniżony

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Wszechwiedzący ✭

Postaram się sprawdzić ten skrypt jutro u siebie i dam znać.

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Wszechwiedzący ✭

Hej @MicHs,

 

Sprawdziłem ten skrypt u siebie.

Wszystko wygląda ok.

 

Dwa pytania:

1) Rozumiem, że dodałeś "cost" do tablicy fields aby wyświetlić wartości?

 

var fields = ["Impressions", "Clicks", "Conversions", "cost"];

 

2) W jaki sposób mierzysz to czy dane wygenerowane przez skrpyt są prawidłowe?

Zwróc uwagę, że skrypt ten generuje średnią liczbę dla każdej metryki ze wskazanego okresu.

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Nowicjusz ✭

Hej,

 

Odpowiadam.

ad1. Tak dokładnie dodałem jak opisałeś.

ad2. Porównuję dane zapisane w arkuszu do danych bezpośrednio w panelu adwords. Mam świadomość, że skrypt generuje średnie wartości, natomiast mimo wszystko dane mi się nie zgadzają.

Bez względu na to czy ustawiam okres pobrań na jeden dzień czy na dłuższy okres to zsumowany koszt powinien być poprawny, a wartości które otrzymuję są jakieś 3-3,5 raza mniejsze niż faktyczne wydatki.

 

Próbowałem testować to także przy wyłączonym wygładzaniu dla pojedynczego dnia. W panelu adwords dodałem jako segment godziny. W takim układzie, jeżeli dobrze rozumiem, wartości powinny być 1do1 (i tak jest we wszystkich pozostałych pobranych polach) natomiast w arkuszu "cost" się to niestety nie zgadza.

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Wszechwiedzący ✭

Mimo chęci ciężko mi jest coś tutaj wymyślić.

Analizowanie całego skryptu to trochę zbyt dużo pracy niestety.

 

Może spróbowałbyś udeżyć Gilberta na LinkedIn.

Całkiem możliwe, że odniesie się do twoich wątpliwości (biorą podc uwagę jego aktywność na tym portalu).

 

I oczywiście daj znać jeśli tak się stanie Emotikon: Szczęśliwy

 

Powodzenia.

 

Czy moja odpowiedź była pomocna? Jeśli tak, oznacz ją jako „najlepszą odpowiedź”

Skrypt generujący heat mapę - prosze o pomoc

Nowicjusz ✭

Okay, spróbuję w takim razie w ten sposób.

Jeżeli uda mi się coś uzyskać to oczywiście dam znać.

Dzięki za poświęcony czas.