Obecnie 189 forumowiczów jest online
Obecnie 189 forumowiczów jest online
Witamy na oficjalnym Forum reklamodawców Google
star_border

Niezawodne testowanie dzięki wersjom roboczym i eksperymentom kampanii

Pewnie nie raz przyszło Ci do głowy, że dobrze byłoby móc sprawdzić, czy zmiany, które zamierzasz wprowadzić w kampaniach AdWords, pomogą Ci osiągnąć zamierzone cele biznesowe. W ciągu najbliższych kilku tygodni udostępnimy funkcje tworzenia roboczych wersji kampanii i przeprowadzania eksperymentów, by ułatwić testowanie zmian w kampaniach, mierzenie ich wyników i stosowanie tych modyfikacji, które najlepiej służą Twojej firmie.

Stosuj wersje robocze, by testować zmiany

Dzięki wersjom roboczym możesz przygotowywać i sprawdzać wiele zmian w istniejącej już kampanii, zanim je zaimplementujesz. Załóżmy na przykład, że chcesz podnieść stawki mobilne w grupach reklam wykazujących wysoki współczynnik konwersji z urządzeń mobilnych. Możesz utworzyć roboczą wersję kampanii i ustawić dla tych grup reklam inne dostosowania stawek mobilnych – bez wywierania wpływu na oryginalną kampanię. Jeśli zmiany testowane w wersji roboczej okażą się korzystne, możesz zastosować je bezpośrednio w oryginalnej kampanii.

Ale skąd będziesz wiedzieć, że te dostosowania stawek mobilnych pomogą Ci osiągnąć zamierzone cele biznesowe?

Przeprowadź eksperyment

Eksperymenty pozwalają testować zmiany w kampaniach w kontrolowanych warunkach. Załóżmy, że chcesz się dowiedzieć, jak Twoje nowe dostosowania stawek mobilnych wypadają w porównaniu z wcześniejszymi ustawieniami. Utwórz najpierw wersję roboczą z nowymi dostosowaniami stawek mobilnych. Następnie przeprowadź eksperyment obejmujący tę wersję roboczą, by porównać efekty zmian z obecną strategią ustalania stawek. Samodzielnie decydujesz, jaka część ruchu (i budżetu) ma zostać podzielona między eksperymentalną a oryginalną kampanię oraz jak długo ma potrwać eksperyment.

Screen Shot 2016-02-03 at 12.28.12 PM.png

Sprawdź wyniki

Aby przeprowadzić udany eksperyment, bardzo ważne jest, by poznać wpływ testowanych zmian na zamierzone cele biznesowe. Mierząc wzrost liczby konwersji, można np. dowiedzieć się, czy nowe dostosowania stawek mobilnych przynoszą poprawę zwrotu z inwestycji.

Dzięki wersjom roboczym i eksperymentom kampanii możesz wypróbować dwa proste sposoby monitorowania wyników, by się przekonać, czy eksperyment daje pożądane efekty:
  • Porównywanie skuteczności za pomocą raportów na tablicy informacyjnej. Na tablicy informacyjnej dotyczącej skuteczności znajdują się ikony wskazujące, czy wyniki uzyskiwane w ramach eksperymentu są lepsze czy gorsze niż w przypadku oryginalnej kampanii oraz czy różnice te są istotne statystycznie.

Screen Shot 2016-02-03 at 12.16.11 PM.png
  • Szacowanie skuteczności na poziomie grupy reklam na potrzeby dokładniejszych analiz. Czasami pojedyncze grupy reklam odpowiadają za znaczne zmiany ogólnej skuteczności kampanii. Monitoruj dane na poziomie grupy reklam, by dowiedzieć się, jaki jest wpływ poszczególnych grup reklam na całą kampanię.

Jeśli uznasz wyniki eksperymentu za udane, możesz szybko zastosować sprawdzane w jego ramach zmiany w oryginalnej kampanii lub przekształcić eksperyment w zupełnie nową kampanię.

Pomyślne testowanie

Nasi klienci, np. Red Ventures i The Honest Company, korzystają z wersji roboczych i eksperymentów kampanii, by testować i stosować nowe strategie na dużą skalę.

image007.png„Wersje robocze i eksperymenty całkowicie odmieniły sposób testowania kampanii przez korzystające z naszych usług firmy notowane na liście Fortune 500. Dzięki tym narzędziom można łatwo przeprowadzać testy, analizować wyniki i wprowadzać zmiany. Możemy teraz wykonywać bardziej zaawansowane testy, poświęcając na to niewielką część czasu, jaki do tej pory zajmowało nam ręczne powielanie kampanii i grup reklam. Nowa tablica informacyjna pozwala niezawodnie mierzyć wpływ badanych zmian i wprowadzać je jednym kliknięciem, jeśli okazują się udane”.

Jeremy Mayes, wiceprezes ds. marketingu, Red Ventures

„Uwzględniamy wiele typów konwersji o zróżnicowanej wartości od początku śledzenia. Wersje robocze i eksperymenty kampanii pozwalają nam testować nowe strategie ustalania stawek na jednej czwartej ruchu odnotowywanego w ramach kampanii. Dzięki raportom na tablicy informacyjnej z łatwością mierzymy wpływ zmian na różne typy wartości konwersji. Kiedyś taki test wymagał wprowadzania bardzo dużej liczby modyfikacji na koncie. Nowa, uproszczona procedura pozwala szybko analizować nowe strategie ustalania stawek, by znaleźć tę, która najlepiej sprawdza się w naszym złożonym modelu biznesowym”.

Josh Franklin, menedżer ds. marketingu w wyszukiwarkach, The Honest Company

Dowiedz się więcej

Wersje robocze i eksperymenty kampanii są obecnie dostępne w AdWords w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii w sieci wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową. Więcej o wersjach roboczych i eksperymentach kampanii możesz dowiedzieć się z tej instrukcji wideo oraz w Centrum pomocy AdWords.

Autor: Pallavi Naresh, Product Manager, AdWords

0 Lubię to!