Obecnie 217 forumowiczów jest online
Obecnie 217 forumowiczów jest online
Witamy na oficjalnym Forum reklamodawców Google
star_border

7 grzechów głównych Analytics

1. Konto AdWords jest połączone z kontem Analytics?


Aby wizyty internautów były przypisane do odpowiedniej reklamy/kampanii/słowa kluczowego konieczne jest połączenie obydwu kont, tak aby dane nie były przypisane do źródła “not set”.

Sprawdźmy:
Konta są połączone, gdy przechodząc z konta AdWords na zakładkę “Narzędzia i analiza” i wybierając “Google Analytics” przejdziemy do konta Analytics.

2. Źródła kosztów zostały zaimportowane do konta Analytics?


Podczas łączenia kont zawsze należy wybrac odpowiedni profil, w którym chcemy zbierać dane z AdWords.
Sprawdźmy:
W koncie Analytics klikamy na “Wszystkie konta” w lewym górnym rogu, następnie na “Administrator” w prawym górnym rogu.
Wybieramy konto Analytics, którego połączenie chcemy sprawdzić i wybieramy “Źródła kosztów”.

Jeśli konto nie zostało jeszcze połączone, ukaże się komunikat jak można połączyć konta AdWords i Analytics.
Jeśli konto jest już połączone ukaże nam sie tabelka z listą kont oraz kolumna “Użycie w Analytics”, gdzie konieczne jest wybranie przynajmniej jednego profilu, do którego mają zostać zaimprotowane dane z konta AdWords.

Uwaga: możliwość łączenia i sprawdzania kont ma tylko użytkownik z dostępem administracyjnym.

3. Automatyczne tagowanie włączone?


Automatyczne tagowanie dotyczy ustawień konta AdWords i powoduje automatyczne dodawanie parametru do docelowego adresu URL po kliknięciu w naszą reklamę. Jest to oznaczenie dla Analytics, że kliknięcie pochodzi z płatnego ruchu wyszukiwarki - a więc niezbędne dla poprawnego zbierania danych w koncie Analytics.

Spawdźmy czy automatyczne tagowanie w koncie AdWords jest włączone.
W koncie AdWords wybieramy zakładkę “Moje konto” i “Ustawienia”. W części “Śledzenie” przy funkcji “Automatyczne tagowanie” należy wybrać “Tak”.

4. Czy na stronie docelowej znajduje się kod Analytics?


Kod powinien znajdować się na wszystkich stronach naszej domeny. Jeśli na którejś ze stron brakuje kodu - wizyty tej strony nie zostaną zarejestrowane.

Sprawdźmy:
Otwórz stronę docelową, którą chcesz sprawdzić. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Pojawi się okienko. Wybierz “View page source”, aby zobaczyć kod źródłowy strony.
Klawisze CTRL+F ułatwią wyszukiwanie kodu Analytics w kodzie źródłowym strony.

5. Czy kod Analytics jest poprawnie wklejony na stronie?


Kod powinien znajdować się na każdej stronie i być dokładnie skopiowany z konta Analytics. Nie należy usuwać części kodu lub wklejać tylko jego fragment.
Kod możemy sprawdzić logując się do konta Analytics w ustawieniach profilu.
Ustawienia profilu otwieramy klikając na “Wszystkie konta” w lewym górnym rogu, następnie “Administrator” w prawym górnym rogu. Klikamy nazwę profilu a następnie “Śledzenie informacji”. Na stronie pojawi nam się pole z odpowiednio dopasowanym kodem.

6. Parametr tagowania nie powoduje strony błędu lub jest usuwany?


Ustawienia niektórych stron www nie zezwalają na umieszczanie dodatkowych paramterów w adresie docelowym. (Umieszczanie dodatkowych parametrów jest konieczne przy atomatycznym tagowaniu stron.) Może to spowodować wyświetlenie strony błędu po kliknięciu na reklamę (brak wejść na stronę, gdyż strona nie wyświetliła się) lub usunięcie tagowania (są wizyty jednak nie są one rejestrowane jako wejścia z ruchu płatnego).

Sprawdźmy czy strona wyświetla się poprawnie z automatycznym tagowaniem.
Skopiuj docelowy adres URL i wklej w pasku przeglądarki. Dodaj paramter testowy na końcu adresu: ?gclid=TEst i kliknij Enter.
Jeśli strona wyświetli się poprawnie, a  paramter pozostanie widoczny, tagownie działa poprawnie. Jeśli jednak wyświetli się strona błędu lub parametr zniknie należy skontaktować sie z webmasterem strony, który może zezwolić na dodawanie automatycznych parametrów.

7. Kod jest odpowiednio zmodyfikowany pod kątem naszej domeny?


W zależności od tego czy internauci przechodzą pomiędzy domenami czy sub domenami - kod musi być odpowiednio zmodyfikowany. Kod jest modyfikowany już podczas tworzenia profilu na podstawie wyboru: Pojedyncza domena, Jedna domena z wieloma subdomenami lub Wiele domen najwyższego poziomu.